artă.nonstop

spațiu de artă independent | Sibiu

Trei fotografii | Ioana Moldovan

13.04-25.04.2021

RO: La un an și ceva de la situația pandemică din România am invitat-o pe Ioana Moldovan să aleagă câteva fotografii din perioada aceasta.

Ioana Moldovan este jurnalist și fotograf documentarist freelance din București. Reportajele ei au fost publicate de The New York Times, BBC, ESPN, Al Jazeera English, Huffington Post, Libération, Griffin Museum of Photography, LensCulture, Radio France Internationale, Decât O Revistă și Școala 9 printre alții. A lucrat de asemenea la proiecte multimedia finanțate de Comisia Europeană și Fundația Friedrich Ebert. În 2016, a participat la prestigiosul Eddie Adams Workshop, unde a primit și premiul The Bill Eppridge Memorial Award pentru excelență si adevăr în fotojurnalism. Ambasada Statelor Unite la București i-a acordat premiul “Women of courage” pentru activitate remarcabilă în evidențierea adevărului prin fotojurnalism.

Este co-fondator DOCUMENTARIA.ro

Pentru a păstra măsurile de siguranță recomandate cu privire la situația epidemiologică din România, vizionarea se va face în vitrină, din exterior.


EN: A year and a few months after the pandemic situation in Romania started, we invited Ioana Moldovan to choose some photos from this period.

Ioana Moldovan is a freelance journalist and documentary photographer from Bucharest. Her reports have been published by The New York Times, BBC, ESPN, Al Jazeera English, Huffington Post, Libération, Griffin Museum of Photography, LensCulture, Radio France Internationale, Decât o revistă and Școala 9, among others. She has also worked on multimedia projects funded by the European Commission and the Friedrich Ebert Foundation. In 2016, she was part of the prestigious Eddie Adams Workshop, where she received The Bill Eppridge Memorial Award for excellence and truth in photojournalism. The United States Embassy in Bucharest awarded her the “Women of Courage” award for outstanding work in highlighting the truth through photojournalism.

She is the co-founder of DOCUMENTARIA.ro

In order to keep the recommended safety measures regarding the epidemiological situation in Romania, the viewing will be done from outside.

Next Post

Previous Post

© 2023 artă.nonstop

Theme by Anders Norén