artă.nonstop

spațiu de artă independent | Sibiu

Museum penance kit / Instrumentar de penitență pentru muzee | Mihai Iepure-Górski

30.04-21.05.2021

RO: Acest text este un răspuns la invitația artistului Mihai Iepure – Górski de a scrie o introducere pentru expoziția „Museum penance kit”. Mihai Iepure – Górski s-a gândit la mine să îi însoțesc intervenția în scris.

După prima noastră discuție, am recitit un interviu cu Mircea Nicolae (1980 – 2020), unde spunea că în procesul lui de producție te documentezi fiind „acolo”. Așa că printr-un exercițiu de imaginație am urcat în tren și m-am întors la Sibiu pentru prima dată după 10 ani. Acum sunt „acolo”, așezată pe bordura din strada Tribunei numărul 13. Scriu acest rând cu privirea spre vitrina spațiului Artă.nonstop, în așteptarea expoziției care urmează să fie instalată. Mă gândesc la ea.

Mihai a spus: „Acest muzeu merită șters din istorie”*, și a printat mesajul pe un tricou. A intrat cu el la vernisajul unei expoziții din Muzeul de Artă Cluj-Napoca, și a publicat apoi patru fotografii cu această acțiune pe pagina personală de Facebook în data de 16 noiembrie 2018.

Comentarii și replici la postarea lui Mihai: 

„true”

„Super !!”

„Conține arta degenerata?”

„Tu chiar crezi ce ai postat pe tricou?”

Mihai răspunde: „textul de pe tricou este un construct, terapie și autoterapie.” Răspunsul lui primește două aprecieri. Comentariile continuă: „filistinu din mine ar întreba ce ar putea înseamna asta?”

Gestul textual (terapeutic) cu o semnificație critică și puternică la prima citire este întărit de proximitatea contextului unde se desfășoară expoziția – pe cealaltă parte a străzii, la o distanță de 64 de metri de spațiul Artă.nonstop, se află Muzeul de Artă Contemporană al Muzeului Naţional Brukenthal. „Museum penance kit” sau „un instrument de pedepsire al muzeelor”, cum spune Mihai. 

Acest muzeu merită șters din istorie

This museum deserves to be erased from history

Le musée mériterait d’être effacé de l’histoire

Acțiunea lui Mihai Iepure – Górski la Muzeul de Artă din Cluj s-a întâmplat în 2018. Intervenția cu numărul 42 a lui Mircea Nicolae de pe fațada spațiului de expunere din Sibiu, a fost realizată în 2007. Pentru a merge mai departe, poate acest text pe care îl citești acum, merită și el șters din istorie. 

Expoziția „Museum penance kit” este deschisă la spațiul Artă.nonstop din Sibiu, între 30 aprilie – 22 mai 2021. 


EN: This text is an answer to Mihai Iepure – Górski‘s invitation to write the intro text to his solo exhibit „Museum penance kit”. Mihai Iepure – Górski considered me to accompany his intervention in writing.

Following our first discussion, I have reread an interview with Mircea Nicolae (1980 – 2020) which mentioned that in his production process you document by being present. Thus, as an exercise of imagination, I took the train and returned to Sibiu for the first time in 10 years. I am now „there”, seated on the curb in Tribunei, 13. I am writing this as I watch the Artă.nonstop window space, waiting for the exhibit to be installed. I think of her. 

Mihai said: „This museum deserves to be erased from history”* and printed the message on a T-shirt. He entered an exhibit opening in the Cluj – Napoca Museum of Art wearing it and then published 4 photographs of this action on his personal Facebook page on November 16th, 2018.

Comments and replies to Mihai‘s post

„true”

„Super !!”

„It contains degenerate art?”

Mihai replies: „the text on the T-shirt is a construct, therapy and self -therapy.” His reply has two likes. Comments continue: „the Philistine in me would ask what is this supposed to mean.”

The textual (terapeutic) gesture with a strong critical significance upon first reading is emphasised by context of proximity – on the other side of the street, 64 meters away from Artă.nonstop is the Contemporary Art Museum of Brukenthal National Museum. „Museum penance kit” or „an instrument to punish museums”, in Mihai‘swords. 

Acest muzeu merită șters din istorie

This museum deserves to be erased from history

Le musée mériterait d’être effacé de l’histoire

Mihai Iepure – Górski‘saction în the Cluj Art Museum happened in 2018. Mircea Nicolae‘s42nd Intervention in Sibiu, on the exhibition space facade, was made in 2007. In order to move further, perhaps the text you are reading now, also deserved to be erased from history.

„Museum penance kit” exhibit is open at Artă.nonstop Sibiu, April 30th – May 22nd 2021.

Next Post

Previous Post

© 2023 artă.nonstop

Theme by Anders Norén