artă.nonstop

spațiu de artă independent | Sibiu

Măcar se mișcă ceva | Ștefan Radu Crețu

27.05-17.06.2021

RO:

Se încheie o perioadă în care (ni se) părea că totul (cultural) s-a oprit. De-acum să ne întoarcem iar la „a părea căse mișcă”! Mișcare greoaie, adesea (și) insesizabilă înspre ceva mai bun, atât de mult dorita direcție de mai bine, de normalitate. Trecem în drumul spre normalitatea aceasta prin stări și situații de multe ori aberant de absurde; Depuneri de proiecte culturale care se implementează doar pe hârtie, raportări și bugete din burtă, hârțoage și birocrație nefuncționale, incompetență, amatorismul și dezinteresul personalului din instituțiile de specialitate. Toate acestea au dat naștere expresiei din titlu. Expresie folosită apoi ca scuză.

Ștefan Radu Crețu încorporează în lucrările sale atât mișcarea cât și absurditatea ei și a expresiei din titlu.

Născut în 1983, Câmpina. Lucrează și locuiește în Sibiu, România.
2006 – Licențiat al Universității de Arte Vizuale și Design – Cluj Napoca, secția ceramică
2005 – Bursa Socrates Erasmus, Academia de Arte plastice Wroclaw, Poland
2008 – Absolvent master la Universitatea Națională de Artă București, secția sculptură
2016 – Doctorat la Universitatea Națională de Artă, București

Expoziția poate fi vizitată pe bază de rezervare, fie prin mesaj privat, fie prin accesarea BOOK NOW pe pagina noastră de Facebook. Fiecare vizitator va avea parte de un tur privat, ghidat, în siguranță.


EN: We end a period in which everything (culturally speaking) has stopped. We now return to the usual „it appears to be moving”! A slow, almost indiscernible move towards something a bit better, the sought direction of better, normality. On the path to normality we live and encounter situations that are anomalous and absurd: cultural projects implemented only on paper, reports, and budgets with no connection to reality, dysfunctional bureaucracy, incompetence, amateurship, and disinterest of employees in cultural institutions. All of these reflect the name of the exhibit (at least something goes), an expression further used as an excuse.

Ștefan Radu Crețu framed in his work both move and absurdity found in the exhibit title.

Born January 26th, 1983 in Câmpina. Works and lives in Sibiu, Romania.
2006 – B.A. University of Arts and Design, Cluj Napoca, Ceramics
2005 – Socrates Erasmus Scholarship,  Wroclaw Academy of Fine Arts
2008 – M.A. National University of Arts, Bucharest
2016 – Ph.D. National University of Arts, Bucharest

The exhibition can be visited by reservation, either by private message or by accessing BOOK NOW on our Facebook page. Each visitor will have a private, guided, safe tour.

Next Post

Previous Post

© 2024 artă.nonstop

Theme by Anders Norén