artă.nonstop

spațiu de artă independent | Sibiu

Stratsubstrat. Picaj în colaj | RACOLAJ

11.12.2022-10.01.2023

RO: 

Exact ca în colajul analog (cut & paste) în fiecare moment al vieții noastre există straturi de elemente care fac acea situație unică și greu de tras în formă universală, in ciuda tentației noastre de a generaliza totul. Adevărul e nuanțat, contextual, situațional – are mai multe straturi.
Mediul colajului seamănă cu procesul de compunere a unui adevăr, a unei realități informație cu informație, percepție cu percepție, strat cu strat. Fiecare lucrare din expoziția Stratsubstrat surprinde un context cu mai multe ingrediente (straturi), dar care împreună te obligă să cauți semnificația lor împreună (substratul), fix în formula asta neașteptată.

Autori: Claudia Ramba, Silvia Paizan, Iulia Ursa, Aron Balteșiu, Cristina Geana, Bogdan Gal, Florentin Logigan (aka. FLo.), Maximilian Stefanescu, Stefan Sava, Gabriela Enache, Aura Badiu, Dan Albu.

EN: 

Just like in analog collage (cut & paste) in every moment of our life there are layers of elements that make that situation unique and hard to pull into universal form, despite our temptation to generalize everything. Truth is nuanced, contextual, situational – it has many layers.
The medium of collage resembles the process of composing a truth, a realities information by information, perception by perception, layer by layer. Each work in the Stratsubstrate exhibition captures a context with several ingredients (layers), but which together force you to search for their meaning together (substrate), fixed in this unexpected formula.

Authors: Claudia Ramba, Silvia Paizan, Iulia Ursa, Aron Balteșiu, Cristina Geana, Bogdan Gal, Florentin Logigan (aka. FLo.), Maximilian Stefanescu, Stefan Sava, Gabriela Enache, Aura Badiu, Dan Albu.

Next Post

© 2023 artă.nonstop

Theme by Anders Norén