artă.nonstop

spațiu de artă independent | Sibiu

Ceva măști și o explicație | Jean-Lorin Sterian în vitrina

11.02.2023-12.04.2023

RO: Artist, performer, scriitor, muzician, manager cultural, inițiator de proiecte culturale, @Jean-Lorin Sterian ne prezintă aici o mică parte din proiectul său on-going despre identitate și ego, despre identitatea artistului pe scenă, despre masca artistului și teatralitatea actului artistic.
—-
ego trip
nu sunt niciodată doar aici. si nici cu totul în altă parte.
sunt între două proiecte, între două relații,
între două întâlniri,
între două job-uri,
între două texte.
m-am născut pe o săgeată deja pornită.
îmi găuresc buzunarele ca să las în urmă litere, gesture, cuvinte, obiecte ca să pot găsi cândva drumul înapoi.
drumul spre aici și acum.
în intervalul dintre piele și mască sunt cel mai eu însumi.
cel mai ușor mi-e pe scenă cînd mă performez pe mine.
Jean-Lorin Sterian

EN: Artist, performer, writer, musician, cultural manager, cultural project initiator, @Jean-Lorin Sterian presents here a small part of his ongoing project about identity and ego, about the identity of the artist on stage, about the artist’s mask and the theatricality of the artistic act.
—-
ego trip
i am never just here, and not completely elsewhere.
i am between two projects,
between two relationships,
between two meetings,
between two jobs,
between two texts.
i was born on an already launched arrow.
i tear holes in my pockets to leave behind letters, gestures, words, objects so that I can find my way back someday.
the road to here and now.
in the interval between skin and mask, I am most myself.
it is easiest for me on stage when I perform myself.
Jean-Lorin Sterian

Next Post

Previous Post

© 2024 artă.nonstop

Theme by Anders Norén