artă.nonstop

spațiu de artă independent | Sibiu

Belly Button Elves | Dan Beudean

22.08-13.09.2022

RO: 

Practica artistică a lui Dan Beudean studiază ficțiunea alături de rutină. Pornind de la o perspectivă mitică, el și-a dezvoltat lucrările într-o experiență relativă și un studiu socio-politic, un element recurent în desenele sale. El caută adesea noi surse de inovație, plecând de la desene la instalații cu un comentariu subtil. Adesea, în lucrările lui Beudean simțim nevoia de a ne căuta locul în diferite cadre pentru a înțelege varietatea personalităților noastre, pe măsură ce continuăm să le căutăm. Georgia Țidorescu

EN: 

Dan Beudean’s practice studies the fictional together with everyday routine. Starting his work from a mythical perspective he developed it into a relatable experience and a socio-political study, a recurring element in his drawings. He often looks for new sources of innovation, reaching from drawings to highly insightful installations. Frequently in Beudean’s work we feel the need to look for our place in different settings to understand the variety of our personalities as we keep on searching. Georgia Țidorescu
Next Post

Previous Post

© 2023 artă.nonstop

Theme by Anders Norén