artă.nonstop

spațiu de artă independent | Sibiu

Nu te ține nimeni aici | Monotremu

1-30.12.2020

RO: Lucrarea propune să transforme tricolorul, dintr-un mediu al naționalismului și xenofobiei într-un mijloc de salvare și supraviețuire personală. E o referință la „Una domenica a Rivara” de Maurizio Cattelan, în care artistul, împins de neîncredere și frică, fuge de la vernisajul propriei expoziții. Într-o țară în care toate motivele care te fac s-o iubești sunt anulate de cele care te fac s-o detești, nu ne ține nimeni.

Bio:
Duo-ul artistic Monotremu, format la Timișoara în 2010 de Laura Borotea și Gabriel Boldiș, se remarcă prin practici artistice ironico-critice la adresa neajunsurilor societăţii românești, un context și o civilizaţie care, precum ambigua categorie zoologică a monotremelor, termen ce a inspirat pseudonimul sub care lucrează cei doi, se situează într-o zonă de clasificare și statut incerte: undeva între mamifere și păsări, în cazul monotremelor, undeva între Est și Vest, în cazul României, o clasă aparte, primitivă după anumite criterii, dar, mai bine zis, de neclasificat și de neintegrat în structuri prestabilite. Din 2012, dezvoltă Minitremu, un laborator creativ prin care facilitează copiilor și tinerilor accesul la arta contemporană.

http://monotremu.blogspot.com


EN: This work aims to transform the Romanian flag from a medium supportive of nationalism and xenophobic behaviour into a mean of salvation and personal survival. It references Maurizio Cattelan’s  „Una domenica a Rivara”, when the artist fueled by fear and distrust ran from his exhibition opening. In a country in which all reasons to love it are overpowered by those making you hate it, no one keeping you in place.

Bio:
The artistic duo Monotremu, formed in 2010 in Timișoara by Laura Borotea and Gabriel Boldiș, uses critical and ironic artistic practices to address the fails of Romanian society, a context and a civilisation situated beyond an area of certain classification – just like the zoological category of zoological monotreme species – between mammals and birds in the case of monotremes, between East and West in Romania’s case – a special class, primitive by some standards, but more so unclassifiable and difficult to integrate in preset structures. In 2012, the two founded Minitremu, a creative laboratory which facilitates access to contemporary art for children and young audiences.

http://monotremu.blogspot.com

Next Post

Previous Post

© 2023 artă.nonstop

Theme by Anders Norén