artă.nonstop

spațiu de artă independent | Sibiu

The Remains of a Lucky Day | Bogdan Matei

12.04.2023-04.06.2023

RO: Proiectul Such a Lucky Day! a început în 2020 ca parte a Draft #11 din cadrul Bibliotecii Pavilion al Universității de Arte și Design din Timișoara, un program curatoriat de Maria Orosan-Telea. Proiectul constituie în implicarea publicului în o serie de emailuri celor mai importante galerii, muzee și spații expoziționale din lume, oferind oportunitatea unei expoziții personale ale artistului Bogdan Matei fără a atașa un portofoliu sau mai multe detalii despre practica sa artistică. Lucrarea pune sub semnul întrebării condiția artistului emergent și modalitatea prin care acesta poate intra în rețeaua aparent deschisă a artei contemporane.

The Remains of a Lucky Day prezintă rezultatul proiectului la trei ani de la inițiere și anume deschiderea artistului către spațiile independente prin cursul cărora poate intra într-o circulație coerentă a artei, într-un sistem dezechilibrat. Expoziția se rezumă la o prezentare minimalistă a procesului constant de căutare, urmărind de această dată reacția publicului offline. Explorarea dualității importanței instituționale poate rezulta și într-un demers descurajant, lăsând loc întrebării: sub ce formă putem reprezenta această experiență netransferabilă a artistului care îl poate include într-un procedeu care poate beneficia de aceasta?
Georgia Țidorescu

EN: The project Such a Lucky Day! began in 2020 as part of Draft #11 at the Pavilion Library of the University of Arts and Design in Timisoara, a program curated by Maria Orosan-Telea. The project consists in inviting the public to send a series of emails to the most important galleries, museums and exhibition spaces in the world, offering them the opportunity for a solo exhibition by the artist Bogdan Matei, without attaching a portfolio or more details about his artistic practice. The work questions the condition of the emerging artist and how he can enter the seemingly open network of contemporary art.

The Remains of a Lucky Day presents the outcome of the project three years after its initiation, namely the opening of the artist to independent spaces through which he can enter a coherent circulation of art in an unbalanced system. The exhibition is a minimalist presentation of the constant process of research, this time following the reaction of the offline public. Exploring the duality of institutional importance can also result in a daunting approach leaving room for the question: in what form can we represent this non-transferable experience of the artist that can include it in a process that can benefit from it?
Georgia Țidorescu

Next Post

Previous Post

© 2024 artă.nonstop

Theme by Anders Norén